Jag har gått det treåriga programmet för medieproduktion och journalistik (120 p/180 högskolepoäng) vid Linnéuniversitetet och tog examen våren 2008.


Utbildningen är multimedial, man lär sig att skriva både för papper och webb men också att göra radio och tv, dessutom ingår redigering. Här följer en lista över alla de kurser jag genomgick under utbildningen (samtliga utom de där annat särskilt anges omfattar 5 p/7,5 högskolepoäng):


År 1:


 • Journalistikens grunder
 • Bild, form och webb
 • Att intervjua och skriva
 • TV/Video I - gestaltande produktion
 • Berättarteknik
 • Journalistik och samhälle I
 • Radioproduktion
 • Rätts- och förvaltningsjournalistik


År 2:


 • TV/Video II - nyhets-tv
 • Tidningsredigering
 • Nyhetsradio
 • Medieanalys
 • Digital publicering - webbtidning
 • Praktik (informatör på Mönsterås kommun samt allmänreporter på lokaltidningen Östra Småland/Nyheterna i Kalmar)
 • Ekonomijournalistik
 • Journalistik och samhälle II


År 3:


 • Teori och metod, förberedelse inför C-uppsats, 10 p/15 högskolepoäng
 • Examensarbete (C-uppsats), 10 p/15 högskolepoäng
 • Medier och projektplanering
 • TV/Video III - fördjupning
 • Praktik (vetenskapsjournalist på avdelningen för omvärldskommunikation vid Linnéuniversitetet), 10 p/15 högskolepoäng


Som examinerad fil kand i journalistik från Linnéuniversitetet är jag alltså väl rustad att på ett professionellt sätt jobba med modern journalistik i alla kanaler.


Utöver min journalistiska utbildning har jag också läst juridik och litteraturvetenskap på universitetsnivå samt programmering.